nejaký pútavý text
Kontakt

FIRMONT s.r.o
Pobočka: Rozvojová 2,
041 90 Košice

Údaje o firme:
Obchodné meno: FIRMONT s.r.o
Majiteľ: Marián Firment
Sídlo: Ďurková 30, 065 41, okr. Stará Ľubovňa
IČO: 36 729 973
DIČ: 2022 31 77 26
IČ-DPH: SK2022 31 77 26

Kontakt pre služby:
Mobil: 0905 561 097
Fax: 055 / 633 78 74
Tel: 055 / 633 78 74
Email: mfirment@azet.sk

Kontakt pre ubytovanie:
Mobil: 0905 561 098
Fax: 055 / 633 78 74
Tel: 055 / 633 78 74
Email: ubytovanie@firmont.sk
Zvětšit mapu